Sabina Čudić (NS) posjetila Albina Kurtija, jedna od tema bezvizni režim između BiH i Kosova

U srdačnom razgovoru bilo je reči o mogućnostima i oblicima međuinstitucionalne saradnje i potencijalima ove saradnje za građane obje zemlje, kao i o situaciji u regionu u ovom trenutku višestrukih kriza na našem evropskom kontinentu i u svijetu.

Kako je saopćeno iz Vlade Kosova, na sastanku je istaknuta i potreba slobodnog putovanja između dvije zemlje. Tome najbolje odgovara sporazum o slobodnom kretanju s ličnim kartama u okviru Berlinskog procesa, kao važan korak u približavanju i povećanju razmjene između građana Kosova i Bosne i Hercegovine.

Kurti je čestitao poslanici Ćudić na njenim stavovima, zahvalio joj se na posjeti i ponudio dalju saradnju.

Bosna i Hercegovina ne priznaje nezavisnost Kosova, a između dvije zemlje je snazi strogi vizni režim.