Novi generalni direktor Pošte Adis Šehić, Enes Džafić ostaje na čelu Željeznica FBiH

Vlada Federacije BiH  je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva, i to Adis Šehić za v.d. generalnog direktora, Safet Trakić za v.d. izvršnog direktora za poštanski promet, Milan Tomas za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, te Sanela Kovačević za v.d. izvršnog direktora sektora za razvoj i informacione sisteme.

Prije toga  data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave Društva, prije isteka mandata.

Adis Šehić je prethodno obavljao dužnost direktora sarajevskog GRAS-a, a na poziciju generalnog direktora dolazi kao prijedlog SDP-a.

Vlada Federacije BiH imenovala je danas na sjednici upravu Željeznica FBiH u v.d. mandatu.

Za v.d. generalnog direktora ponovo je postavljen Enis Džafić koji je i bio SDA-ov direktor. Izvršni direktori su Mario Kozina, Zlatko Jelić, Ajdin Hrbat, Ema Duran Živanović, Adnan Kubat. Željeznice u stranačkoj raspodjeli pripale Našoj stranci, a zanimljivo je da je Naša stranka odlučila se da Džafića ostavi na poziciji.